ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

  • Επωνυμία: ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ Μ. ΛΟΥΙΖΟΣ
  • Έδρα: Τσουρουκτσόγλου 8-12, Νέα Ιωνία Αττικής ,ΤΚ 14231
  • Α.Φ.Μ: 022336618 / Δ.Ο.Υ.  Νέας Ιωνίας
  • Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 098014103000/ Επιμελητήριο Αθηνών
  • Αριθμός  Μητρώου Προμηθευτή: 1762/14
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας/Φαξ: 2102791824